GDPR v rukách správcu

Zaiste ste zaregistrovali že minulý rok došiel do platnosti Zákon o ochrane osobných údajov. Do praxe sa nariadenie uviedlo 25.5.2018 a má globálnu pôsobnosť. Riadiť sa ním musí každá firma a organizácia, ktorá…

Continue Reading GDPR v rukách správcu