Spoľahlivý správca
bytových domov

K Vašim službám!

Úvod

Spoločnosť zaoberajúca sa správou domov. Naším cieľom je poskytovať komplexné služby v oblasti spravovania bytových domov, ktoré sa opierajú o dlhodobé skúsenosti v danej oblasti. Správu vykonávame spoľahlivo, odborne a hlavne prehľadne pre všetkých vlastníkov. Dôraz kladieme na kvalitu a na dobrú spoluprácu s vlastníkmi domu resp. s jeho zástupcami. Sústreďujeme sa na správu novostavieb a rezidenčných areálov.

viac ako

0
BYTOVÝCH
JEDNOTIEK
0
PARKOVACÍCH
MIEST

viac ako

0
ROKOV SKÚSENOSTI Z PRAXE

správa bytu od

0

O nás

Spoločnosť LB Facility s.r.o. vznikla ako správcovská spoločnosť, ktorá ponúka všetky činnosti, ktoré patria k správe nehnuteľnosti. Spravujeme bytové domy, rezidenčné areáli, komerčné priestory, ktoré su súčasťou objektu, či samostatné objekty na pozemkoch areálu . Pri práci uprednostňujeme individuálny prístup k našim klientom. Riadime sa v prvom rade požiadavkami klienta a problémy riešime neodkladne a hlavne efektívne.

Ponúkané služby

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Keďže sa riadime požiadavkami klientov, stavom budovy a jej vybavením, aj k tvorbe ceny pristupujeme individuálne. Uprednostňujeme rýchlu a efektívnu komunikáciu, aj moderné kanály. Komunikujeme v anglickom jazyku, čo ocenia hlavne zahraniční vlastníci. Pravidelne robíme obhliadky domu spolu so zástupcom a následne plánujeme opravy a údržby. Iniciujeme a zúčastňujeme sa schôdze vlastníkov minimálne 1x ročne. Predloženie 3 rôznych cenových ponúk pri realizácii opráv je u nás samozrejmosťou.

TECHNICKO-PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ

Zabezpečujeme nielen revízie a opravy ale i modernizáciu technických zariadení. Dojednáme dodávateľské zmluvy (teplo, voda, kúrenie, havarijná služba, starostlivosť o zeleň, údržba plynovej kotolne, upratovacie služby domu a podzemných garáži…) Vypracujeme ročné zúčtovanie na základe skutočnej spotreby hodnôt vody a tepla.

EKONOMICKÁ ČINNOSŤ

Vedieme samostatný bankový účet domu, s čím súvisí i samostatné účtovníctvo pre daný objekt. Nastavujeme platobné predpisy, sledujeme úhrady a celkovú tvorbu bytového fondu. Proaktívne riešime nedoplatky vlastníkov. Zástupcu vlastníkov bytov pravidelne informujeme o stave bytového fondu. Vybavujeme bankové úvery, ale využívame i možnosť štátneho fondu rozvoja bývania.

Cenník

MESAČNÝ POPLATOK ZA PRIESTOR

Bytová jednotka

NEBYTOVÉ PRIESTORY

VONKAJŠIE PARKOVACIE MIESTO

PRENAJATÉ SPOLOČNÉ PRIESTORY

PODZEMNÉ GARÁŽOVÉ MIESTO

Havarijná služba pre bytové domy

Havarijnú službu pre bytové domy v našej správe v Košiciach zabezpečuje firma NAMONT s.r.o. Spolupracujeme s tými najlepšími. Firma Namont bola založená v roku 1992 ako Havarijná služba a údržba bytov (HS) v Košiciach. Hlavným poslaním od prvých dní bolo zabezpečovať kvalitné a rýchle služby.

DISPEČING

Pri náhlych poruchách vo Vašom obytnom dome, HS je Vám okamžite k dispozícii.

Blog

zákon o bytových a nebytových priestorov

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-182

GDPR v rukách správcu

Zaiste ste zaregistrovali že minulý rok došiel do platnosti Zákon o ochrane osobných údajov. Do praxe sa nariadenie uviedlo 25.5.2018 a má globálnu pôsobnosť. Riadiť sa ním…
All articles loaded
No more articles to load

Kontakt

Gemerská 3
040 01 Košice
info@lbfacility.sk

IČO: 51 858 541

Zápis: v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice Oddiel: sro Vložka číslo:  57952/V

Stránkové dni 

Letná 45, 040 01 Košice

Utorok: 9:00 – 13:00
Streda: 12:00 – 16:00